Hlavní nabídka
 » Město Jeseník » Rada města » Zápisy z jednání komisí při radě města

Zápisy z jednání komisí při radě města

Bytová komise

Zápis č.1 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 22.ledna 2007 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 12.února 2007 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 9.května 2007 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 11.června 2007 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2.října 2007 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 20.listopadu 2007 verze pro tisk
Zápis č.1 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 4. března 2008 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 29. dubna 2008 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 27. května 2008 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 19. srpna 2008 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. října 2008 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 22. ledna 2009 verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 5. března 2009 verze pro tisk
Zápis č.8 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 19. května 2009 verze pro tisk
Zápis č.9 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 1. září 2009 verze pro tisk
Zápis č.10 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16. listopadu 2009 verze pro tisk
Zápis č.11 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. února 2010 verze pro tisk
Zápis č.12 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16. března 2010 verze pro tisk
Zápis č.13 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 27. května 2010 verze pro tisk
Zápis č.14 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 7.června 2010 verze pro tisk
Zápis č.15 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. září 2010 verze pro tisk
Volební období 2010-2014
Zápis č.1 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 25. ledna 2011 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 12.dubna 2011 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 9.června 2011 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 13.září 2011 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 15. listopadu 2011 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 15. února 2012 verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. května 2012 verze pro tisk
Zápis č. 8 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 6. září 2012 verze pro tisk
Zápis č. 9 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 18. října 2012 verze pro tisk
Zápis č. 10 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 19. února 2013 verze pro tisk
Zápis č. 11 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. dubna 2013 verze pro tisk
Zápis č. 12 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 11. června 2013 verze pro tisk
Zápis č. 13 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 5. září 2013 verze pro tisk
Zápis č. 14 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 17. října 2013 verze pro tisk
Zápis č. 15 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 13. března 2014 verze pro tisk
Zápis č. 16 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16. června 2014 verze pro tisk
Zápis č. 17 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 9. září 2014 verze pro tisk

Komise pro rodinu a sociální věci

Volební období 2006-2010
Zápis č.1 z jednání komise konané dne 18.1.2007 verze pro tisk
Zápis č.2 z jednání komise konané dne 13.2.2007 verze pro tisk
JEDNACÍ ŘÁD Komise pro rodinu a sociální věci verze pro tisk
Plán činnosti Komise pro rodinu a sociální věci na období 2007 - 2010 verze pro tisk
Zápis č.3 z jednání komise konané dne 17.4.2007 verze pro tisk
- příloha č.1 - Přesídlení krajanů z Kazachstánu verze pro tisk
- příloha č.2 - Petice za zřízení domova pro seniory verze pro tisk
- příloha č.3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtové rezervy verze pro tisk
Zápis č.4 z jednání komise konané dne 30.10.2007 verze pro tisk
Zápis č.5 z jednání komise konané dne 18.3.2008 verze pro tisk
Zápis č.6 z jednání komise konané dne 8.7.2008 verze pro tisk
- příloha č.1 - Průběžná zpráva realizace KPSS verze pro tisk
Zápis č.7 z jednání komise konané dne 27.8.2008 verze pro tisk
- příloha č.1 - Memorandum Darmoděj verze pro tisk
- příloha č.2 - Nabídka partnerství projekt KPSS verze pro tisk
- příloha č.3 - Zpráva o stavu péče o seniory verze pro tisk
Zápis č.8 z jednání komise konané dne 11.12.2008 verze pro tisk
Zápis č.9 z jednání komise konané dne 3.2.2009 verze pro tisk
- příloha č.1 - Žádost ÚSP Jeseník verze pro tisk
- příloha č.2 - zápis z řídící skupiny verze pro tisk
Zápis č.10 z jednání komise konané dne 21.5.2009 verze pro tisk
- příloha č.1 - Městské porodné verze pro tisk
- příloha č.2 - Demografické údaje Jeseník 1991-2008 verze pro tisk
- příloha č.3 - Hřiště pro děti do 6 let věku verze pro tisk
- příloha č.4 - Hřiště - herní prvky komprimované
- příloha č.5 - Zápis z konference "Na jedné lodi" verze pro tisk
- příloha č.6 - Zápis z řídící skupiny 3.3.2009 verze pro tisk
- příloha č.7 - Zápis z řídící skupiny 24.4.2009 verze pro tisk
Zápis č. 11 z jednání komise konané dne 3.9.2009 verze pro tisk
- příloha č.1 - institut veřejné služby verze pro tisk
- příloha č.2 - záměr centra sociálních služeb verze pro tisk
- příloha č.3 - Dny seniorů verze pro tisk
- příloha č.4 - Podpora rodin pečujicích o težce zdravotně postižené dítě verze pro tisk
Zápis č. 12 z jednání komise dne 12.11.2009 verze pro tisk
- příloha č.1 - aktualizace komunitního plánu verze pro tisk
- příloha č.2 - monitoring KPSS Jesenicko verze pro tisk
- příloha č.3 - pravidla pro finanční podporu rodin pečujících v domácnosti o těžce zdravotně postiženého verze pro tisk
- příloha č.4 - zápis z konference Na jedné lodi 1.10.2009 verze pro tisk
- příloha č.5 - shrnutí dny seniorů verze pro tisk
- příloha č.6 - institut veřejné služby verze pro tisk
- příloha č.7 - zápis z řídící skupiny 15.9.2009 verze pro tisk
- příloha č.8 - zápis z řídící skupiny 27.10.2009 verze pro tisk
Zápis č. 13 z jednání komise dne 26.1.2010 verze pro tisk
- příloha č.1 - návrh příspěvků z rozpočtu města pro sociální oblast verze pro tisk
- příloha č.2 - záměr odkupu nemovitosti SKP Boétheia (projekt) verze pro tisk
- příloha č.3 - záměr projektu na podporu sociálního začleňování verze pro tisk
- příloha č.4 - zápis z řídící skupiny 12.1.2010 verze pro tisk
Zápis č. 14 z jednání komise dne 25.3.2010 verze pro tisk
- příloha č.1 - analýza struktury a financování sociálních služeb verze pro tisk
- příloha č.2 - sociálně demografická analýza okresu Jeseník verze pro tisk
- příloha č.3 - výsledky dotazníku v rámci městského porodného verze pro tisk
- příloha č.4 - informace o veřejné služby verze pro tisk
- příloha č.5 - zápis z řídící skupiny 9.2.2010 verze pro tisk
Zápis č. 15 z jednání komise dne 20.5.2010 verze pro tisk
- příloha č. 1 - Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013 verze pro tisk
- příloha č. 2 - žádost cvičný byt Zahrada 2000 verze pro tisk
Zápis č. 16 z jednání komise dne 6.10.2010 verze pro tisk
Volební období 2010-2014
Zápis č. 1 z jednání komise dne 18.1.2011 verze pro tisk
Zápis č. 2 z jednání komise dne 22.2.2011 verze pro tisk
- příloha č.1 - výsledky dotazníku k městskému porodnému k 24.11.2010 verze pro tisk
- příloha č.2 - Programové prohlášení Rady města Jeseníku pro volební období 2010-2014 verze pro tisk
Zápis č. 3 z jednání komise dne 22.3.2011 verze pro tisk
Zápis č. 4 z jednání komise dne 3.5.2011 verze pro tisk
Zápis č. 5 z jednání komise dne 7.6.2011 verze pro tisk
Zápis č. 6 z jednání komise dne 8.9.2011 verze pro tisk
Zápis č. 7 z jednání komise dne 18.10.2011 verze pro tisk
Zápis č. 8 z jednání komise dne 22.11.2011 verze pro tisk
Zápis č. 9 z jednání komise dne 7.12. 2011 verze pro tisk
- příloha č. 1 - výsledky dotazníku v rámci městského porodného verze pro tisk
Zápis č. 10 z jednání komise dne 17.1. 2012 verze pro tisk
Zápis č. 11 z jednání komise dne 21.2.2012 verze pro tisk
Zápis č. 12 z jednání komise dne 27.3.2012 verze pro tisk
Zápis č. 13 z jednání komise dne 29.5.2012 verze pro tisk
Zápis č. 14 z jednání komise dne 5.9.2012 verze pro tisk
- příloha č. 1 - program Dny seniorů 2012 verze pro tisk
Zápis č. 15 z jednání komise 16.10.2012 verze pro tisk
Zápis č. 16 z jednání komise 13.11.2012 verze pro tisk
- příloha č. 1 - Plán rozvoje rodinné politika města Jeseník pro roky 2012-2015 verze pro tisk
- příloha č. 2 - výstupy dotazníku k městskému porodnému verze pro tisk
Zápis č. 17 z jednání komise 8.1.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - monitoring naplňování komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících verze pro tisk
Zápis č. 18 z jednání komise 19.3.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - výsledky dotazníku v rámci městského porodného verze pro tisk
- příloha č. 2 - koncepce prostupného bydlení verze pro tisk
Zápis č. 19 z jednání 14.5.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - podnět pro komisi od veřejnosti verze pro tisk
- příloha č. 2 - informace projekt ProGam.cz verze pro tisk
Zápis č. 20 z jednání 18.6.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - výstupy dotazníku k městskému porodnému verze pro tisk
- příloha č. 2 - dotazníky Jak se žije rodinám v Jeseníku verze pro tisk
- příloha č. 3 - zápis ze společného jednání s vedením města v rámci Dnů pro rodiny 2013 verze pro tisk
- příloha č. 4 - zápis Dny seniorů 2013 verze pro tisk
Zápis č. 21 z jednání 1.10.2013 verze pro tisk
Zápis č. 22 z jednání 26.11.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - výsledky dotazníku v rámci městského porodného verze pro tisk
Zápis č. 23 z jednání 11.2.2014 verze pro tisk
Zápis č. 24 z jednání 11.3.2014 verze pro tisk
Zápis č. 25 z jednání 17.6.2014 verze pro tisk
Zápis č. 26 z jednání 29.7.2014 verze pro tisk
Zápis č. 27 z jednání 7.10.2014 verze pro tisk

Komise pro občanské záležitosti

Zápis č. 1 z jednání komise, konané dne 23.01.2007 verze pro tisk
Zápis č. 2 z jednání komise, konané dne 24.05.2007 verze pro tisk
Zápis č. 3 z jednání komise, konané dne 11.9.2007 verze pro tisk
Zápis č. 4 z jednání komise, konané dne 6.12.2007 verze pro tisk
Zápis č. 1/08 z jednání komise, konané dne 8.4.2008 verze pro tisk
Zápis č. 2/08 z jednání komise, konané dne 2.9.2008 verze pro tisk
Zápis č. 1/09 z jednání komise, konané dne 15.1.2009 verze pro tisk
Zápis č. 2/09 z jednání komise, konané dne 5.5.2009 verze pro tisk
Zápis č. 3/09 z jednání komise, konané dne 29.10.2009 verze pro tisk
Zápis č. 4/09 z jednání komise, konané dne 8.12.2009 verze pro tisk
Zápis č. 1/10 z jednání komise, konané dne 6.2.2010 verze pro tisk
Zápis č. 2/10 z jednání komise, konané dne 8.5.2010 verze pro tisk
Souhrná zpráva o činnosti komise za rok 2011 verze pro tisk
Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2013 verze pro tisk
Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2014 verze pro tisk
Zápis z jednání komise, konané dne 12.5.2015
verze pro tisk

Dopravní komise

Zápis č. 2/2007 z jednání dopravní komise konané dne 19. března 2007 verze pro tisk
Zápis č. 3/2007 z jednání dopravní komise konané dne 21. května 2007 verze pro tisk
Zápis č. 4/2007 z jednání dopravní komise konané dne 16. července 2007 verze pro tisk
Zápis č. 5/2007 z jednání dopravní komise konané dne 17. září 2007 verze pro tisk
Zápis č. 6/2007 z jednání dopravní komise konané dne 5. listopadu 2007 verze pro tisk
Zápis č. 7/2007 z jednání dopravní komise konané dne 17. prosince 2007 verze pro tisk
Zápis č. 1/2008 z jednání dopravní komise konané dne 11. února 2008 verze pro tisk
Dodatek zápisu č.1/2008 verze pro tisk
Zápis č. 3/2008 z jednání dopravní komise konané dne 2.června 2008 verze pro tisk
Zápis č. 4/2008 z jednání dopravní komise konané dne 16. června 2008 verze pro tisk
Zápis č. 5/2008 z jednání dopravní komise konané dne 3. listopadu 2008 verze pro tisk
Zápis č. 6/2008 z jednání dopravní komise konané dne 3. listopadu 2008 verze pro tisk
Zápis č. 7/2008 z jednání dopravní komise konané dne 8. prosince 2008 verze pro tisk
Zápis č. 1/2007 z jednání dopravní komise konané dne 29. ledna 2007 verze pro tisk
Zápis č. 2/2008 z jednání dopravní komise konané dne 14. dubna 2008 verze pro tisk
Zápis č. 8/2009 z jednání dopravní komise konané dne 16. února 2009 verze pro tisk
Zápis č. 9/2009 z jednání dopravní komise konané dne 20. dubna 2009 verze pro tisk
Zápis č. 10/2009 z jednání dopravní komise konané dne 6. května 2009 verze pro tisk
Zápis č. 11/2009 z jednání dopravní komise konané dne 12. června 2009 verze pro tisk
Zápis č. 12/2009 z jednání dopravní komise konané dne 21. září 2009 verze pro tisk
Zápis č. 13/2009 z jednání dopravní komise konané dne 2. listopadu 2009 verze pro tisk
Zápis č. 14/2009 z jednání dopravní komise konané dne 11. listopadu 2009 verze pro tisk
Zápis č. 15/2010 z jednání dopravní komise konané dne 8. února 2010 verze pro tisk
Zápis č. 17/2010 z jednání dopravní komise konané dne 21. června 2010 verze pro tisk
Zápis č. 18/2010 z jednání dopravní komise konané dne 6. září 2010 verze pro tisk
Volební období 2010-2014
Zápis č. 1/2011 z jednání dopravní komise konané dne 19. ledna 2011 verze pro tisk
Zápis č. 2/2011 z jednání dopravní komise konané dne 9. března 2011 verze pro tisk
Zápis č. 3/2011 z jednání dopravní komise konané dne 23. března 2011 verze pro tisk
Zápis č. 4/2011 z jednání dopravní komise konané dne 25. května 2011 verze pro tisk
Zápis č. 5/2011 z jednání dopravní komise konané dne 22. června 2011 verze pro tisk
Zápis č. 6/2011 z jednání dopravní komise konané dne 14. září 2011 verze pro tisk
Zápis č. 7/2011 z jednání dopravní komise konané dne 19. října 2011 verze pro tisk
Zápis č. 8/2012 z jednání dopravní komise konané dne 7. prosince 2012 verze pro tisk
Zápis č. 9/2012 z jednání dopravní komise konané dne 8. února 2012 verze pro tisk
Zápis č. 10/2012 z jednání dopravní komise konané dne 18. dubna 2012 verze pro tisk
Zápis č. 11/2012 z jednání dopravní komise konané dne 20. června 2012 verze pro tisk
Zápis č. 12/2012 z jednání dopravní komise konané dne 5. září 2012 verze pro tisk
Zápis č. 13/2012 z jednání dopravní komise konané dne 21. listopadu 2012 verze pro tisk
Zápis č. 14/2013 z jednání dopravní komise konané dne 16. ledna 2013 verze pro tisk
Zápis č. 15/2013 z jednání dopravní komise konané dne 11. března 2013 verze pro tisk
Zápis č. 16/2013 z jednání dopravní komise konané dne 13. května 2013 verze pro tisk
Zápis č. 17/2013 z jednání dopravní komise konané dne 17. června 2013 verze pro tisk
Zápis č. 18/2013 z jednání dopravní komise konané dne 9. září 2013 verze pro tisk
Zápis č. 19/2013 z jednání dopravní komise konané dne 11. listopadu 2013 verze pro tisk
Zápis č. 20/2014 z jednání dopravní komise konané dne 27. ledna 2014 verze pro tisk

Zápis č. 21/2014 z jednání dopravní komise konané dne 17. března 2014

Zápis č. 22/2014 z jednání dopravní komise konané dne 23. června 2014

Zápis č. 23/2014 z jednání dopravní komise konané dne 22. září 2014

Volební období 2015-2018

Zápis č. 1/2015 z jednání dopravní komise konané dne 10. února 2015

Zápis č. 2/2015 z jednání dopravní komise konané dne 14. dubna 2015

Zápis č. 3/2015 z jednání dopravní komise konané dne 16. června 2015

verze pro tisk

verze pro tisk

verze pro tisk

verze pro tisk

verze pro tisk

verze pro tisk

Výchovně vzdělávací komise

Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 6.2.2007 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 5.6.2007 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 8.11.2007 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 5.3.2008 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 6.10.2008 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 15.12.2008 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 20.5.2009 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 26.10.2009 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 29.6.2010 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 14.3.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 16.6.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 19.4.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 12.5.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 5.10.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 14.2.2012 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 20.9.2012 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 17.4.2013 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 5.3.2014 verze pro tisk

Komise pro rozvoj města - zrušena a nahrazena Výborem pro strategický rozvoj a investice

Zápis č.1 ze zasedání komise dne 10.1.2007 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání komise dne 14.2.2007 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání komise dne 14.3.2007 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání komise dne 11.4.2007 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání komise dne 9.5.2007 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání komise dne 13.6.2007 verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání komise dne 20.6.2007 verze pro tisk
Zápis č.8 ze zasedání komise dne 22.8.2007 verze pro tisk
Zápis č.9 ze zasedání komise dne 10.10.2007 verze pro tisk
Zápis č.10. ze zasedání komise dne 14.11.2007 verze pro tisk
Zápis č.11. ze zasedání komise dne 12.12.2007 verze pro tisk
Zápis č.12. ze zasedání komise dne 13.2.2008 verze pro tisk
Zápis č.13. ze zasedání komise dne 12.3.2008 verze pro tisk
Zápis č.14. ze zasedání komise dne 9.4.2008 verze pro tisk
Zápis č.15. ze zasedání komise dne 14.5.2008 verze pro tisk
Zápis č.16. ze zasedání komise dne 3.6.2008 verze pro tisk
Zápis č.17. ze zasedání komise dne 17.6.2008 verze pro tisk
Zápis č.18. ze zasedání komise dne 4.9.2008 verze pro tisk
Zápis č.19 ze zasedání komise dne 8.10.2008 verze pro tisk
Zápis č.20 ze zasedání komise dne 18.11.2008 verze pro tisk
Zápis č.21 ze zasedání komise dne 10.12.2008 verze pro tisk
Zápis č.22 ze zasedání komise dne 14.1.2009 verze pro tisk
Zápis č.23 ze zasedání komise dne 18.2.2009 zpis_._23_18._2._2009.doc
Zápis č.24 ze zasedání komise dne 11.3.2009 zpis_.24_11.3.2009.doc
Zápis č.25 ze zasedání komise dne 8.4.2009 zpis_.25_8.4.2009.doc
Zápis č.26 ze zasedání komise dne 13.5.2009 zpis_.26_13.5.2009.doc
Zápis č.27 ze zasedání komise dne 10.6.2009 zpis_.27_10.6.2009.doc
Zápis č.28 ze zasedání komise dne 9.9.2009 zpis_.28_9.9.2009.doc
Zápis č.29 ze zasedání komise dne 14.10.2009 zpis_.24_11.3.2009.doc
Zápis č.30 ze zasedání komise dne 11.11.2009 verze pro tisk
Zápis č.31 ze zasedání komise dne 9.12.2009 verze pro tisk
Zápis č.32 ze zasedání komise dne 13.1.2010 verze pro tisk
Zápis č.33 ze zasedání komise dne 10.2.2010 verze pro tisk
Zápis č.34 ze zasedání komise dne 10.3.2010 verze pro tisk
Zápis č.35 ze zasedání komise dne 14.4.2010 verze pro tisk
Zápis č.36 ze zasedání komise dne 12.5.2010 verze pro tisk
Zápis č.37 ze zasedání komise dne 9.6.2010 verze pro tisk
Zápis č.38 ze zasedání komise dne 8.9.2010 verze pro tisk
Zápis č.39 ze zasedání komise dne 6.10.2010 verze pro tisk

Komise pro cestovní ruch a lázeňství

Zápis č.1 ze zasedání komise dne 2.4.2007 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání komise dne 21.6.2007 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání komise dne 1.10.2007 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání komise dne 13.12.2007 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání komise dne 14.2.2008 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání komise dne 8.4.2008 verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání komise dne 5.6.2008 verze pro tisk
Zápis č.8 ze zasedání komise dne 26.6.2008 verze pro tisk
Zápis č.9 ze zasedání komise dne 2.12.2008 verze pro tisk
Zápis č.10 ze zasedání komise dne 3.9.2009 verze pro tisk
Zápis č.11 ze zasedání komise dne 8.10.2009 verze pro tisk
Zápis č.12 ze zasedání komise dne 20.11.2009 verze pro tisk
Zápis č.13 ze zasedání komise dne 19.1.2010 verze pro tisk
Zápis č.14 ze zasedání komise dne 2.3.2010 verze pro tisk
Zápis č.15 ze zasedání komise dne 8.4.2010 verze pro tisk
Zápis č.16 ze zasedání komise dne 11.5.2010 verze pro tisk
Zápis č.17 ze zasedání komise dne 2.9.2010 verze pro tisk
Zápis č.18 ze zasedání komise dne 12.10.2010 verze pro tisk
Volební období 2010 - 2014
Zápis č.1 ze zasedání komise dne 10.2.2011 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání komise dne 10.3.2011 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání komise dne 7.4.2011 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání komise dne 9.6.2011 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání komise dne 28.7.2011 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání komise dne 8.9.2011 verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání komise dne 7.11.2011 verze pro tisk
Zápis č.8 ze zasedání komise dne 12.12.2011 verze pro tisk
Zápis č.9 ze zasedání komise dne 24.1.2012 verze pro tisk
Zápis č.10 ze zasedání komise dne 1.3.2012 verze pro tisk
Zápis č.11 ze zasedání komise dne 12.4.2012 verze pro tisk
Zápis č.12 ze zasedání komise dne 21.5.2012 verze pro tisk
Zápis č.13 ze zasedání komise dne 27.6.2012 verze pro tisk
Zápis č.14 ze zasedání komise dne 29.8.2012 verze pro tisk
Zápis č.15 ze zasedání komise dne 7.11.2012 verze pro tisk
Zápis č.16 ze zasedání komise dne 12.12.2012 verze pro tisk
Zápis č.17 ze zasedání komise dne 6.3.2013 verze pro tisk
Zápis č.18 ze zasedání komise dne 24.4.2013 verze pro tisk
Zápis č.19 ze zasedání komise dne 9.10.2013 verze pro tisk
Zápis č.20 ze zasedání komise dne 4.12.2013 verze pro tisk
Zápis č.21 ze zasedání komise dne 5.3.2014 verze pro tisk

Komise pro stanovení prodejní ceny pozemků - zrušena ke dni 24.10.2011

Zápis č.1 z jednání komise konané dne 8.2.2010 verze pro tisk
Zápis č.2 z jednání komise konané dne 10.3.2011 verze pro tisk
Zápis č.3 z jednání komise konané dne 18.8.2011 verze pro tisk

Komise pro volný čas - zrušena ke dni 31.5.2008

Zápis z jednání Komise pro volný čas konané dne 8.2.2007 verze pro tisk
Zápis z jednání Komise pro volný čas konané dne 1.3.2007 verze pro tisk
Zápis z jednání Komise pro volný čas konané dne 21.5.2007 verze pro tisk
Zápis z jednání Komise pro volný čas konané dne 28.8.2007 verze pro tisk

Hodnotitelská komise

Zápis z jednání komise konané dne 27.1.2010 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 19.5.2010 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 7.2.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 10.5.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 19.1.2012 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 14.5.2012 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 12.3.2013 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 6.6.2013 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 8.10.2013 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 23.1.2014 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 22.5.2014 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 21.1.2015 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 11.3.2015 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 6.5.2015 verze pro tisk

Komise pro prevenci kriminality

Zápis č. 1 z jednání komise konané dne 25.1.2011 verze pro tisk
Zápis č. 2 z jednání komise konané dne 17.5.2011 verze pro tisk
Zápis č. 3 z jednání komise konané dne 27.9.2011 verze pro tisk
Zápis č. 4 z jednání komise konané dne 8.1.2011 verze pro tisk
Zápis č. 5 z jednání komise konané dne 14.2.2012 verze pro tisk
Zápis č. 6 z jednání komise konané dne 24.4.2012 verze pro tisk
Zápis č. 7 z jednání komise konané dne 16.10.2012 verze pro tisk
Zápis č. 8 z jednání komise konané dne 4.12.2012 verze pro tisk
Zápis č. 9 z jednání komise konané dne 22.1.2013 verze pro tisk
Zápis č. 10 z jednání komise konané dne 21.5.2013 verze pro tisk
Zápis č. 11 z jednání komise konané dne 17.9.2013 verze pro tisk
Zápis č. 12 z jednání komise konané dne 5.11.2013 verze pro tisk
Zápis č. 13 z jednání komise konané dne 4.2.2014 verze pro tisk
Zápis č. 14 z jednání komise konané dne 15.4.2014 verze pro tisk

Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci

Zápis č. 1 z jednání komise konané dne 10. 2. 2015 verze pro tisk
Zápis č. 2 z jednání komise konané dne 16. 3. 2015 verze pro tisk
Zápis č. 3 z jednání komise konané dne 7. 4. 2015 verze pro tisk

Komise pro rozvoj města (znovu vytvořena 2015)

Zápis č. 1 z jednání komise konané dne 11. 2. 2015 verze pro tisk
Zápis č. 2 z jednání komise konané dne 11. 3. 2015 verze pro tisk
Zápis č. 3 z jednání komise konané dne 8. 4. 2015 verze pro tisk
Zápis č. 4 z jednání komise konané dne 6. 5. 2015 verze pro tisk

Důležité odkazy Organizace města  Kontakt
město Jeseník
Kontakt
informační centrum Jeseník

RadniceMasarykovo nám. 1/167
790 01 Jeseník


IČ: 00302724
ID datové schránky úřadu: vhwbwm9
tel.: +420-584 498 111
fax: +420-584 498 482

e-mail: posta@mujes.cz

El. podatelna: podatelna@mujes.cz

Úřední hodiny:
Po + St 8:00 - 17:00
ODSH: Po + St 8:00 - 17:00,
Pá 8:00 - 12:00

Informační centrum JeseníkPalackého 2/1341
790 01 Jeseníktel.: +420 776 773 503

e-mail: ic@jesenik.org

Úřední hodiny a další informace

© 2015 Zápisy z jednání komisí při radě města | Město Jeseník - oficiální stránky Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba webových stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů.
Page generated in 2.3926 seconds | Memory usage: 46.75 mb / from 192M
Sdílej odkaz na: