Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění zákona naleznete např. na www.aspi.cz nebo www.zakonyprolidi.cz