Seznam dotčených orgánů a vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury