Veřejná webová aplikace - kontrola vozidel v převodu

Ministerstvo dopravy vytvořilo s ohledem na blížící se termín, kterým dojde ze zákona u dosud nedoregistrovaných vozidel v tzv. „polopřevodu“ k jejich zániku, webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím se může každý sám přesvědčit, zda se to netýká právě jeho vozidla. Zmiňovaný termín, ke kterému hrozí zánik vozidel, je 30.6. 2015. Dosud je v Centrálním registru vozidel více než 750 000 vozidel s tímto statutem. Aplikace je dostupná na veřejně přístupné webové adrese www.dokonceteregistraci.cz . K využití aplikace potřebujete znát číslo osvědčení o registraci vozidla („malý technický průkaz“).

                                                                                  Odbor dopravy a silničního hospodářství