Směrnice rady města č. 3/2019 - Pravidla pro zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku s účinností od 1. 7. 2019