Plná moc v registru silničních vozidel

Plná moc

Aby bylo možno plnou moc, předkládanou úřadu, akceptovat, je nezbytné, aby obsahovala přesnou a nezaměnitelnou identifikaci jak zmocnitele, tak zmocněnce. To znamená, že oba musí být identifikováni nejméně jménem a příjmením, datem narození a trvalým bydlištěm (dle občanského průkazu). Dále musí být jasně specifikován předmět plné moci (např.  „dočasné vyřazení vozidla z rgistru silničních vozidel ") a její rozsah (např. „dočasné vyřazení silničního osobního vozidla tovární značky Škoda, obchodního označení Favorit, registrační značky JE 00-00). Pokud bude zmocnění uděleno k určitému úkonu (např. jen podání žádosti o dočasné vyřazení silničního osobního vozidla tovární značky Škoda, obchodního označení Favorit, registrační značky JE 00-00), ke skupině úkonů (např. podání žádosti o dočasné vyřazení silničního osobního vozidla tovární značky Škoda, obchodního označení Favorit, registrační značky JE 00-00 a úhrada správního poplatku) či pro celé řízení (kompletní vyřízení žádosti o dočasné vyřazení silničního osobního vozidla tovární značky Škoda, obchodního označení Favorit, registrační značky JE 00-00), nemusí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen. V případě, že bude zmocnění uděleno pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu (např. ke všem řízením v registru silničních vozidel, týkajícím se silničního osobního vozidla tovární značky Škoda, obchodního označení Favorit, registrační značky JE 00-00), musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen.

V případech, kdy zmocněnec hodlá plnou moc dále přenést na třetí osobu, lze tak provést pouze tehdy, byl-li k takovému jednání v původní plné moci zmocnitelem výslovně zmocněn) !!!

Při zastupování na základě plné moci musí být od 1.1. 2015 podpis zmocnitele v případě žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel a při žádosti o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla úředně ověřen !!!

K vyhotovení plné moci lze využít přiloženého vzoru.

Plná moc - vzor