Agenda výcvikových zařízení autoškol

AGENDA VÝCVIKOVÝCH ZAŘÍZENÍ AŠ

  Právní rámec agendy výcvikových zařízení AŠ

-        zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů v úplném znění

-        vyhl. MDaS ČR č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů v platném znění

 Přehled autoškol v okrese Jeseník

  

Přehled autoškol s registrací, vydanou v územní působnosti Městského úřadu Jeseník jako úřadu obce s rozšířenou působností

Obchodní firma (právnická osoba)/

Jméno a příjmení (fyzická osoba)

Kontakt

Pro skupiny řidičských oprávnění

Adresa učebny

Školicí středisko (průkaz profesní způsobilosti řidiče)

Josef Achilis

 

604809508

B

nám. Svobody 828, Jeseník

---

Atanasis Becis

723686890

B

28, října 479/27, Jeseník

---

Autoškola Hřebíček, spol. s r.o.

602194806

AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

Husova 191/2, Jeseník

C, C+E, D, D+E

Zdeněk Janoš

604593527

     B

Hornická 579,    Zlaté Hory

---

Autoškola SHREK, Mgr. Radim Hrubeš

774882585

AM, A1, A2, A, B, B+E, C,C+E, D

Jeseník, Masarykovo nám. 151/22

C, C+E, D, D+E

Hubert Krohmer

602861897

AM, A1, B

Polská 555,   Javorník

---

Petr Luttner

777598129

A, B

Dukelská 680, Jeseník

---

Mgr. Vilém Otruba

602757587

B

Průchodní 154, Jeseník

---

Autoškola Pecha, s.r.o.

606750300

AM, A1, A, B, B+E, C, C+E, D, T

nám. Svobody 826

Jeseník

C, C+E, D

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

731886306

B, C, T

Horní Heřmanice 47

---

---

V přehledu nejsou uvedeny autoškoly (případně část jejich povolené činnosti), kterým sice byla registrace vydána a je platná, ale autoškoly předmětnou činnost v současné době nevykonávají.