Obsahové náplně jednotlivých živností

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb.

Aktuální znění nařízení naleznete např. na www.aspi.cz nebo www.zakonyprolidi.cz.