SENIORŮM I MAJITELŮM BYTŮ PORADÍ NOVÉ PŘÍRUČKY

15.11.2021
SENIORŮM I MAJITELŮM BYTŮ PORADÍ NOVÉ PŘÍRUČKY

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s krajským úřadem vydal dvě nové příručky s tématikou požární ochrany. První je určena seniorům a obsahuje informace, rady, příklady z praxe, ale i kvíz doplněný křížovkami a osmisměrkami. Druhá se věnuje problematice bytových domů a je určena především majitelům objektů, bytovým družstvům a společenstvím vlastníků... 

Příručka pro seniory

První z letošních brožur se jmenuje Příručka pro seniory, a jak již její název napovídá, zaměřili jsme se na naše starší spoluobčany. Srozumitelnou a přehlednou formou připomínáme základní pravidla požární ochrany a bezpečnosti. Radíme, kam zavolat a co přesně říci v případě nebezpečných či krizových situací. Připomínáme, jak se zachovat, když začne hořet nebo když přijde velká voda. Senioři se rovněž dozvědí, že evakuace není žádná věda a že mnohdy je jedinou možností, jak si zachránit život. V každé ze sedmi kapitol najdou příklad z praxe a na jejím závěru kvíz doplněný křížovkami či osmisměrkami. Samozřejmostí je bohatá fotodokumentace, která dokládá, že příkladů z naší zásahové činnosti máme, bohužel, stále mnoho.

KE STAŽENÍ ZDE.

Klíč k bezpečnému bydlení

Publikace nazvaná Klíč k bezpečnému bydlení je určená především majitelům objektů pro bydlení, předsedům bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. Brožura seznamuje s tím, jak zabezpečit objekty pro bydlení proti vzniku požáru v jednotlivých domácnostech i ve společných prostorách. Majitelé se dozvědí informace o legislativě v souvislosti s požární prevencí, ale také zde najdou mnoho tipů, jak mohou moderním způsobem objekty protipožárně zajistit. Příručka je doplněna bohatým obrazovým materiálem a také dotazy veřejnosti, které řeší naše oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru. Ty se týkají nejpalčivějších problémů, které v souvislosti s požární ochranou řeší vlastníci bytů v praxi.

KE STAŽENÍ ZDE.

Zdroj: HZS Olomouckého kraje