POZOR NA ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH OD 1.1.2016

07.12.2015
POZOR NA ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH OD 1.1.2016

Od 1.1.2016 mohou občané podat žádost o vydání cestovního pasu a poté jej převzít na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s platností na 6 měsíců.

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad, u kterého občan požádal o vydání. Občan může cestovní pas převzít i na jiném úřadu (obce s rozšířenou působností), avšak to musí nahlásit při podání žádosti a při převzetí cestovního dokladu zaplatí za převzetí na jiném úřadě správní poplatek ve výši 100 Kč. 

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dní cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dní činí 4000 Kč, pro občan mladší 15 let 2000Kč. Vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s platností na 6 měsíců se zrušuje.


Správní odbor Městského úřadu Jeseník

Soubory ke stažení