STAVBA CHODNÍKU "ZAMRZLA", ZVAŽUJE SE ÚPRAVA MUZIKANTSKÉ STEZKY

19. 06. 2018
STAVBA CHODNÍKU "ZAMRZLA", ZVAŽUJE SE ÚPRAVA MUZIKANTSKÉ STEZKY

Místo chodníku do lázní úprava horní části Muzikantské stezky. Takový je záměr města poté, co majetkoprávní spor o pozemek, přes který má vést chodník, brzdí tuto investici.

Práce na Muzikantské stezce by zahrnovaly terénní úpravy včetně doplnění mobiliářem a informační tabulí. Spodní část této přístupové cesty do lázní byla již realizována v minulosti. „Nabízí se to jako alternativa k chodníku do lázní, který je sice projekčně nachystán, ale s dalším postupem musíme počkat na vyřešení majetkoprávního sporu u jednoho z pozemků. A to se může táhnout roky. Proto bychom chtěli během příštího roku realizovat zbývající část Muzikantské stezky,“ uvedl místostarosta města Petr Procházka. Jak dále poznamenal, projekt je již hotový a rozpočet na tuto investiční akci představuje zhruba 750 tisíc korun včetně DPH. Pokud se městu podaří uspět s žádostí o dotaci, může získat finanční podporu ve výši až 85 % uznatelných výdajů.

Muzikantská stezka dostala název podle hudebníků, kteří touto cestou chodili hrát na lázeňské koncerty.

Ilustrační foto: Tomáš Neuwirth