JESENICKÉ PRAMENY

16. 09. 2018
JESENICKÉ PRAMENY

Voda je životodárný element a patří k přírodnímu bohatství Jesenicka, ne nadarmo se zde kdysi říkávalo „Kdo tuto vodu pije sto roků žije!“

Jesenické prameny jsou ojedinělou a celosvětově významnou památkou na Jesenicku.Jedná se o soubor pramenů, pomníků, vyhlídek, lesních pěšin, památných skal a křížů, které vybudovali převážně vděční pacienti „vodního doktora“ Vincenze Priessnitze. Místní samospráva si pořídila podrobný soupis památek, vypracovaný Lukášem Abtem, který se problematikou pramenů dlouhodobě zabývá a sám je tvůrcem knihy Atlas jesenických pramenů. Dle průzkumů L. Abta se v lokalitě Zlatý Chlum nad městem a v lázních na Studničním vrchu nachází téměř dvě stě drobných památek. Město Jeseník se proto rozhodlo finančně podpořit obnovu pramenů na území města, a vrátit jim tak jejich původní význam a krásu. Po více jak půl století tak díky této společné snaze dobrovolníků a města opět teče pramen Ursprung Quelle (Mločí pramen) pod Křížovým vrchem. Právě probíhá obnova pramene Tomáše Knoppa, místního rodáka a spisovatele. Plánuje se oprava Alžbětina pramene na ul. J. Hory a Editina pramene. Obnovou a pravidelnou údržbou pramenů, se dlouhodobě zabývají např. Hnutí Brontosaurus, Lesy ČR, VAK Jesenicka a.s., Priessnitzovy léčebné lázně a.s. a další. Voda je životodárný element a patří k přírodnímu bohatství Jesenicka, ne nadarmo se zde kdysi říkávalo „Kdo tuto vodu pije sto roků žije!“

Foto: archiv města Jeseník, Tomáš Neuwirth, Tomáš Knotek

Zdroj: město Jeseník a texty Mgr. Lukáše Němčíka.

Další fotografie
Anglický pramen - Smetanovy sady
Neuburský pramen - Smetanovy sady
Pramen Skalka
Tindalův pramen
Mločí pramen (Ursprung quelle)
Turisticky pramen
Prameny U vousáče
Řecký pramen