TECHNICKÉ SLUŽBY ODSTRAŇUJÍ NÁSLEDKY VICHRU NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

08.04.2019
TECHNICKÉ SLUŽBY ODSTRAŇUJÍ NÁSLEDKY VICHRU NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

Kompletní úklid a zprůchodnění turisty vyhledávané Křížové cesty na Křížový vrch proběhne do 21. dubna. Jedná se o odstranění následků větrné smrště, která se prohnala Jesenickem v noci z 10. na 11. března.

„Spadlé stromy jsou z cesty již odklizeny, ale stále zbývá uklidit větve, jež zabraňují v průchodnosti cesty. Technické služby v tomto týdnu opět pošlou do postižené lokality své zaměstnance, kteří budou provádět úklid větví, aby tato oblíbená vycházková trasa byla co nejdříve zpřístupněna všem návštěvníkům,“ uvedla členka představenstva Technických služeb Jeseník Hana Mikulínová.

Ta zároveň upozorňuje na těžbu především kůrovcového dříví v lokalitě Křížový vrch. „V terénu jsou místa těžby opatřena informačními cedulemi ze všech přístupových stran a pro návštěvníky platí, že dle zákona o lesích je fyzickým osobám zakázáno vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,“ vysvětlila Mikulínová. Na porušení výše zmíněného zákazu je pohlíženo jako na přestupek, nicméně lidé by si měli uvědomit, že jde především o ochranu jejich zdraví coby návštěvníků lesa. Právě proto je nutné dbát na aktuální dění v lese a do exponovaných částí lesního porostu, kde probíhá těžba, nevstupovat.

Z hlediska ochrany zdraví apelují technické služby na veřejnost, aby v době jakékoliv kalamitní situace omezila vstup do postižených lesních porostů. Vzhledem k počtu pracovníků zabývajících se kalamitní těžbou, kdy se v mnoha případech jedná o rizikové kácení, není možné tyto situace vyřešit obratem. „Nebezpečné stromy nelze odstranit během pár hodin, proto je nutné mít trpělivost a respektovat doporučení nevstupovat do nebezpečných lokalit. Všeobecně platí, vyhýbejte se lokalitám, kde probíhá těžba a další manipulace s dřívím a pokud si nejste jistí, zda je bezpečné pohybovat se v lesním porostu, odložte raději svoji návštěvu na pozdější termín,“ uzavřela Hana Mikulínová.

Ilustrační foto: Tomáš Neuwirth