KOUPALIŠTĚ S NOVINKAMI A ZA VYSVĚDČENÍ ZDARMA

25. 06. 2019
KOUPALIŠTĚ S NOVINKAMI A ZA VYSVĚDČENÍ ZDARMA

Několik novinek, které pro letošní sezónu na městském koupališti připravily technické služby ve spolupráci s městem Jeseník, má za sebou první týdny zatěžkávacího provozu.

„V prostoru bývalého zázemí plavčíků u hlavního vstupu do areálu byl otevřen nový bufet, který doplnil služby občerstvení doposud nabízené v mobilním stánku vedle tobogánu a na terase restaurace. Veřejnosti bude k dispozici vždy od 9 do 18 hodin,“ sdělil nový ředitel Technických služeb Jeseník Patrik Tomáš Pavlíček. Dalšími realizovanými novinkami jsou nové venkovní převlékárny a výsadba zeleně směrem ke Kauflandu a fotbalovému hřišti. „Nově vysázené stromy by do budoucna měly poskytnout návštěvníkům příjemný stín a zároveň areál více „odclonit“ od přilehlé zástavby a komunikací. Pro příští sezóny se počítá zároveň s další výsadbou keřů, které by měly oddělit čisté plavecké plochy od takzvaně „nečistých“ pochozích a dalších ploch,“ doplnil ředitel technických služeb.

Funkci zastínění by do budoucna měla plnit i další plánovaná investice do areálu, a to částečné zastínění travnaté plochy u dětského brouzdaliště a instalace lehacích roštů. Technické služby tam plánují odpočinkovou zónu, kterou ocení především maminky při hlídání dětí. První část zastínění bude realizována během července. S koncem školního roku je spojen vstup na koupaliště zdarma, a to pro všechny žáky a studenty, kteří v pátek 28. června dorazí na letní koupaliště. V případě nepříznivého počasí bude stanoven náhradní den.

Aktuálně platný ceník a provozní dobu letního koupaliště naleznete  zde: