VÝMĚNA OCHRANNÝCH SÍTÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

13.01.2021
VÝMĚNA OCHRANNÝCH SÍTÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Okolo víceúčelového hřiště byly vyměněny ochranné sítě. Podmínky pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb jsou tak opět kvalitnější. Benefitem je i zvýšení bezpečnosti, kdy létající míče již nebudou ohrožovat procházející chodce, cyklisty ani jiné dopravní prostředky. Akce byla z části financována dotací z Olomouckého kraje.

Ve dnech 24.11. – 25.11.2020 probíhaly práce spočívající ve výměně ochranných sítí vedoucích okolo víceúčelového hřiště. Stav sítí byl ve velmi neutěšeném stavu, aktivním užíváním hřiště byly značně opotřebené a potrhané, roztrhaná a zteřelá vlákna již neumožňovala další opravy. Provedla se tedy jejich demontáž, zrušily se stávající ochranné sítě a kotevní lanka a následně se namontovala nová. Oproti předchozímu stavu bylo přidáno třetí kotevní lanko pro lepší fixaci a delší životnost ochranných sítí. Nyní již nebudou létající míče ohrožovat procházející chodce ani cyklisty a jiné dopravní prostředky projíždějící okolo hřiště. Realizací akce se tak podařilo zkvalitnit podmínky pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji, což bylo i cílem poskytnuté dotace od Olomouckého kraje.

Celkové náklady na tuto akci činily 159.228 Kč bez DPH, z čehož částkou 79.614 Kč přispěl ze svého rozpočtu Olomoucký kraj. 

Další fotografie
oplocení 1.jpg
oplocení 2.jpg
oplocení 3.jpg