HASIČÍ VARUJÍ...

30. 07. 2018
HASIČÍ VARUJÍ...

Zejména v období prázdnin hrozí nejen dětem různá nebezpečí, která si mnohdy ani neuvědomujeme. Rizikové je jak koupání ve volné přírodě a hry na nebezpečných místech nebo také bouřky doprovázené silným větrem a přívalovými srážkami.

Dodržujte tato základní pravidla:
· vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevřeným ohněm, případně aby nekouřily,
· pamatujte, že pro hry nebezpečná místa jsou také silnice, lom, opuštěná štola, vysoký komín nebo stoh slámy,
· při koupání v přírodě neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neukrývají kameny nebo jiné předměty,
· nepřeceňujte své plavecké schopnosti a neskákejte uhřátí do vody,
· nekoupejte se za bouřky,
· při sjíždění řek a zejména splavů by měla být v loďce zkušená dospělá osoba a děti musí mít plovací vestu,
· při bouřce nezůstávejte na kopcích a holých pláních, ukryjte se, ale ne pod osamocený strom,
· pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště a rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,
· pokud jsou hlášeny bouřky doprovázené silným větrem nebo přívalovými srážkami, zajistěte okna a dveře a upevněte volně uložené předměty,
· nezdržujte se v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny a v blízkosti větších stromů. Nechoďte do lesa.
· při cestování autem jeďte maximálně opatrně a pomalu, zejména v lesních úsecích,
· pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Více informací najdete zde

Soubory ke stažení