PROBĚHLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍCH STUDIÍ

03. 08. 2018
PROBĚHLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍCH STUDIÍ

Ve čtvrtek 2. srpna proběhlo veřejné projednání územních studií sídliště Pod Chlumem a Smetanových sadů. Zpracovatel představil obě studie, které byly diskutovány s občany.

K návrhu územních studií je možné uplatnit připomínky, kterými se pořizovatel a zpracovatel bude zabývat a na jejich základě může následně dojít k jejich úpravě. Písemně do 9. srpna 2018 na adrese pořizovatele: Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Tovární 4/1287, kancelář č. 107 (úřední dny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., mimo úřední dny: úterý, čtvrtek 8.00 - 14.00 hod., pátek 8.00 - 13.00 hod. – po telefonické dohodě, tel. 584 498 108, 584 498 110). Připomínky lze také podat mailem na dana.kasparova@mujes.cz

Další fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu