POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADŮ

18.11.2020
POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADŮ

V pátek 27. 11. 2020 proběhne poslední svoz bioodpadů. V zimním období z důvodu nevhodných klimatických podmínek svoz neprobíhá a bude opětovně zahájen až v dubnu následujícího roku. Pro případné odložení bioodpadů v průběhu zimy můžete využít sběrný dvůr v areálu Technických služeb Jeseník a.s.