ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

15.02.2021
ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

Další ročník participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník. Přistoupení nové taxislužby do Senior Taxi. Bezúplatné získání sanitního vozidla pro městské strážníky. Počátek projekčních prací na jedné z dvanácti prioritních investičních akcí města. To a mnohem více dnes schválili radní. Více v článku…

Rada města dnes, mimo jiné, schválila uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace postupné regenerace sídliště Pod Chlumem. V konceptu návrhu se počítá se zapojením veřejnosti. Současně proběhnou i veřejná projednání s místními obyvateli a firmami. 

Společnost Black&White odstoupila od rámcové dohody a od února již není provozovatelem Senior Taxi. Cílem Rady města je však udržet vysoký standart této významné sociální služby, proto dnes členové rady schválili přistoupení nového provozovatele Senior Taxi, firmy OK TAXI Jeseník (s platností od 1. března).

Strážníci dostanou vyřazenou sanitku pro odvoz opilců do protialkoholní záchytné stanice. Radní dnes schválili uzavření darovací smlouvy o převodu sanitního vozidla, které bezúplatně poskytne Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje. Vůz bude sloužit také k odchytu a převozu zatoulaných zvířat.

Víte, co mají společné pořízení laviček do letního divadla ve Smetanových sadech, okrášlení a oživení parku na náměstí Svobody nebo zvelebení okolí okrasného rybníku? Skutečnost, že tyto akce město realizovalo a bude realizovat na základě požadavku obyvatel, kteří svůj nápad přihlásili do participativního rozpočtu – Tvoříme Jeseník. O tuto možnost nepřijdou ani v roce 2021. Rada města souhlasila s vypsáním dalšího ročníku.

Informace ze 78. zasedání Rady města Jeseník konané dne 15. února od 13:00 hodin.

Celé znění usnesení zde.