MĚSTO MÁ DVANÁCT PRIORITNÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

17.02.2021
MĚSTO MÁ DVANÁCT PRIORITNÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

Vedení města se dohodlo na dvanácti prioritních investičních akcích, které se budou v průběhu nadcházejících dvou let realizovat. Tento seznam není jediným výčtem investic, které se uskuteční. Více v článku...

Tyto záměry jsou v souladu jak s programovým prohlášením Rady města Jeseníku, tak i se strategickým plánem. „Nutno podotknout, že seznam prioritních akcí není jediným výčtem investic, které se uskuteční. Spousta drobnějších projektů se bude provádět prostřednictvím městské akciovky Technické služby Jeseník,“ uvedla Zdeňka Blišťanová, starostka města.

V nadcházejících týdnech budou jednotlivé investiční záměry podrobněji představeny. Prioritními akcemi jsou:

1. IPOS - Rekonstrukce objektu

2. Multifunkční hřiště s ledovou plochou

3. Chodník do lázní - realizace

4. Regenerace sídliště 9.května - IV. etapa - podíl města

5. Projektová dokumentace Sídliště Pod Chlumem - revitalizace

6. Sídliště Pod Chlumem - revitalizace - I. etapa

7. Chodník a místní komunikace - sídliště ul. Lipovská (za prodejnou COOP)

8. Revitalizace rybníčku na ul. Denisova

9. Projektová dokumentace a Realizace revitalizace plochy u tržnice

10. Chodník na ul. Dukelská dolů od Alberta - stavba

11. Hasičská zbrojnice

12. Revitalizace panelových domů, Blok A a B, ul. U Kasáren