AKTUÁLNÍ KÁCENÍ STROMŮ VE MĚSTĚ

22.02.2021
AKTUÁLNÍ KÁCENÍ STROMŮ VE MĚSTĚ

Technické služby Jeseník budou v tomto týdnu kácet na ul. Mahenova, Gogolova a Raisova. Skácet se musí lípa, bříza a topol. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba. Více v článku…

Na ulici Mahenova bude z důvodu blízkosti objektu bytového domu pokácena lípa. Na ulici Gogolova pak bude skácena bříza s infekcí báze kmene. Topol u zahrádek na ulici Raisova je náletovou dřevinou s jednostranně zavětvenou korunou.

Kácení probíhá na základě vydaných rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.