SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021

22.02.2021
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021

Už za necelých pět týdnů začne Sčítání lidu, domů a bytů. Zapojit se musí každý, kdo má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. března. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. V Jeseníku je to pobočka České pošty na ul. Poštovní.

Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.

Soubory ke stažení