POBOČKY MPSV ZŮSTANOU NA IPOSu

23.02.2021
POBOČKY MPSV ZŮSTANOU NA IPOSu

V pátek 19. února se v rámci širšího výrobního výboru konala prezentace projektu „IPOS – Rekonstrukce objektu“. Za účasti vedení města, zástupců jednotlivých poboček Ministerstva práce a sociálních věcí, projektantů a pracovníků Městského úřadu Jeseník. Rekonstrukci objektu plánuje jesenická radnice zrealizovat v následujících letech. Jedná se o jednu z dvanácti prioritních investičních akcí města.

Významným bodem programu byl i pokračující pronájem kanceláří na IPOSu. V této záležitosti jednala Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník s Janem Halířem, ředitelem ekonomicko-správní sekce ústředí České správy sociálního zabezpečení. Po představení dílčích částí projektu, vyjasnění požadavků a stanovení předběžného časového harmonogramu rekonstrukce Pentagonu bylo dohodnuto, že stávající smlouvy s nájemníky budou prodlužovat. „Platit by měly do provedení rekonstrukce. Zároveň se však bude jednat i o smlouvách nových, které budou reflektovat změnu nájmu dle znaleckého posudku po rekonstrukci,“ uvedla starostka.

Významnou část tohoto rozsáhlého komplexu úřednických kanceláří si Ministerstvo práce a sociálních věcí pronajímá pro pobočky Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení a Státního úřadu inspekce práce. Prodloužení nájemních smluv bylo několikrát v ohrožení. Vedení města proto dlouhodobě a intenzivně jedná se zástupci ministerstva a jeho jednotlivých poboček.

Další fotografie
IMG_20210219_113627.jpg
IMG_20210219_112653.jpg
IMG_20210219_112653.jpg