AKTUÁLNÍ PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK

02.03.2021
AKTUÁLNÍ PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK

Dle aktuálního nařízení vlády se upravují úřední hodiny Městského úřadu Jeseník, nyní jsou stanoveny na pondělí a středu 8:00-11:00 a 13:00-17:00. Po předchozí telefonické či elektronické domluvě nebo objednání prostřednictvím rezervačního systému lze svou záležitost vyřídit také v úterý a čtvrtek 8:00-11:00. Více v článku…

Žádáme občany, aby zvážili osobní návštěvu městského úřadu a navštívili jej jen v životně důležitých situacích. Z důvodu maximální ochrany všech zúčastněných osob jsou upřednostňovány prostředky komunikace na dálku. Pokud je to možné využijte při vyřizování úředních záležitostí písemnou, elektronickou (e-mail, datová schránka) či telefonickou komunikaci.

Městský úřad Jeseník bude vykonávat jen ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů Vlády ČR směřujících k dosažení cílů nouzového stavu.

Ostatní agendy se vykonávají jen v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců a klientů.

Upozorňujeme, že vstup veřejnosti do budov úřadu bude regulován. Mimo úřední hodiny není vstup klientů do objektů městského úřadu povolen.