PLATNOST ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ A TECHNICKÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL SE PRODLUŽUJE O 10 MĚSÍCŮ

03.03.2021
PLATNOST ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ A TECHNICKÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL SE PRODLUŽUJE O 10 MĚSÍCŮ

Dne 6. března nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se prodlužuje platnost řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti či pravidelných technických prohlídek vozidel, které propadly nebo propadnou v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Více v článku...

Toto nařízení prodlužuje platnost i některých dalších dokumentů v oblasti dopravy a odkládá provádění některých pravidelných kontrol a školení.

Platnost jednotlivých dokladů bude prodloužena o 10 měsíců, a to v celé Evropské unii. Tzn. že se na řidičské průkazy i na další dopravní doklady bude hledět jako na platné ve všech členských státech.

Prodloužení platnosti je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covid-19. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně. Prosíme tedy občany, aby s výměnou např. propadlého řidičského průkazu vyčkali do ukončení nouzového stavu.

Nařízení, tzv. Omnibus II, lze využívat od 6. března 2021.

Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie týkal období od 1. února do 31. srpna 2020. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit, a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Příklady životních situací:

  • Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu již 25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25. října 2020. Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021.
  • Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do 29. března 2021. Omnibus II mu prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021.

Více informací najdete na webu ministerstva dopravy.