STAROSTKA MĚSTA JESENÍKU V ČT24

26.04.2021
STAROSTKA MĚSTA JESENÍKU V ČT24

Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseníku, vystoupila 16. dubna v pořadu ČT24. Tématem rozhovoru byly nejen dopady pandemie na turismus v Jeseníkách, ale i např. spolupráce města s polskou vysokou školou v Nyse (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie). Dále možnosti, které město nabízí: komunitní život a vzdělávání na velmi dobré úrovni. Snaha města o zajištění potřeby bydlení pro místní občany (změna územního plánu a vyčlenění parcel na výstavbu domů, Dostupné družstevního bydlení) apod.