PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ: CHODNÍK OD ALBERTU DOLŮ

27.04.2021
PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ: CHODNÍK OD ALBERTU DOLŮ

Ulice Dukelská, jedna z nejfrekventovanějších ulic v Jeseníku, je z velké části již vybavena novými chodníky, které zabezpečují zejména ochranu chodců a zvyšují tak výrazně bezpečnost dopravy. Jedním z posledních úseků, který neprošel rekonstrukcí, je úsek chodníku od křižovatky u Pradědu pro prodejnu Albert. Více v článku...

Chybí zde zejména zvýšená obruba, která oddělí a vyčlení chodce z prostoru pro motorová vozidla. Na tento úsek chodníku je již zpracována projektová dokumentace a je podána žádost o stavební povolení. V první části je navržena oprava stávajícího chodníku podél vozovky, kde je navržena úprava stávajícího štěrkového souvrství, úprava zemní pláně, výměna stávajícího povrchu chodníku a výměnu obrubníků. Ve druhé části je navržena úprava stávajícího přechodu a úprava navazujících zpevněných ploch v nároží křižovatky. Cílem je dosažení parametrů předepsaných pro pochozí trasy v souladu s platnými legislativními požadavky. Předpoklad zahájení a ukončení realizace je ještě v tomto roce.