SBĚRNÝ DVŮR SE STANE MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK A AUTOBATERIÍ

29.04.2021
SBĚRNÝ DVŮR SE STANE MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK A AUTOBATERIÍ

Sběrný dvůr v areálu Technický služeb Jeseník a.s. na ulici Otakara Březiny se od 10. května stane místem zpětného odběru použitých pneumatik a automobilových baterií nebo akumulátorů. Občané, nejenom města Jeseníku, zde mohou bezplatně odevzdat použité pneumatiky či automobilové baterie, a to bez ohledu na výrobní značku, datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové pneumatiky či autobaterie. Více v článku…

Pneumatiky mohou občané bezplatně předávat pouze bez disků. „Pokud bude chtít někdo odevzdat ojeté pneumatiky i s diskem, musí před jejich odevzdáním uhradit na vrátnici Technických služeb Jeseník poplatek ve výši 100 Kč za vyzutí pneumatiky z disku, a to za každý jeden kus pneu,“ uvedl Patrik Pavlíček, ředitel Technických služeb Jeseník. To platí pouze pro pneumatiky z osobních vozidel.

V souvislosti s uvedenou změnou bude od 10. května 2021 ukončeno přebírání ojetých pneumatik z vozidel na sběrném dvoře města na Lipovské ulici.

U pneumatik z jiných, než osobních vozidel si musí majitel zajistit sundání z disku jinde, tzn. pneumatiky s diskem z jiných, než osobních vozidel nebudou v rámci zpětného odběru přebírány vůbec. Stejně tak společnost zajišťující místo zpětného odběru dle smluvních podmínek nepřebírá kola z ručně vedených vozíků, jízdních kol nebo ze zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. Tyto lze i nadále odkládat do odpadu na sběrných dvorech příslušné obce dle místa bydliště.