TVOŘÍME JESENÍK I V ROCE 2021

03.05.2021
TVOŘÍME JESENÍK I V ROCE 2021

Víte, co mají společné pořízení laviček do letního divadla ve Smetanových sadech, okrášlení a oživení parku na náměstí Svobody nebo zvelebení okolí okrasného rybníku? Skutečnost, že tyto akce město Jeseník realizovalo a bude realizovat na základě požadavku jeho obyvatel, kteří svůj nápad přihlásili do participativního rozpočtu – Tvoříme Jeseník. O tuto možnost nepřijdou ani v roce 2021. Byl vypsán další ročník...

Pilotní ročník participativního rozpočtu se uskutečnil v roce 2019 a mezi občany měl velký úspěch (stránka pilotního ročníku zde). Přihlášeno bylo více než padesát projektů, z nichž dvacet pět postoupilo do veřejného hlasování. Vítězem se stal nápad na pořízení laviček do letního divadla ve Smetanových sadech. Na druhém místě skončil projekt na okrášlení a oživení parku na náměstí Svobody. Třetí příčka patřila myšlence na zvelebení okolí okrasného rybníku, která řešila opravu břehu, úpravu pěšiny a pořízení laviček u tohoto oblíbeného odpočinkového místa. "Vítězný návrh již byl realizován, do drobného zvelebení náměstí Svobody se pustíme na jaře a v případě rybníčku dojde dokonce na celkovou opravu tohoto oblíbeného místa," uvedl Tomáš Vlazlo, místostarosta města Jeseník.

Letos se bude konat druhý ročník, přičemž na nápady občanů je opět vyčleněn jeden milion korun. Změnou oproti minulému ročníku je úprava pravidel, již např. není povinnost, pouze možnost, veřejně prezentovat svůj návrh. Nápady či projekty musí být veřejně prospěšné, realizované na veřejném prostranství, proveditelné a v maximální částce tři sta tisíc korun. Základním pravidlem je, že mohou být uskutečněny pouze ty projekty, které jsou veřejně přístupné a využitelné všemi občany města. Smyslem celého participativního rozpočtu je, aby se sami občané zapojili do rozhodování o využití části rozpočtu města.

Z celkového milionového rozpočtu bude opět vyčleněna menší částka na projekty na místní základní škole, kde v roce 2019 vybrali žáci tři projekty. Potkávací a relaxační zónu na budově Průchodní, na budově Boženy Němcové zvítězil fitness koutek a na Nábřežní si děti nejvíce přály rozjezd školního bufetu. Hlavním cílem je seznámit žáky prostřednictvím osobního zážitku s demokratickým procesem a vytvořit kvalitní platformu pro vzájemný dialog školy s žáky a rodiči.

O projektech či projektu, které se nakonec budou realizovat, rozhodnou občané města formou hlasování. „Všechny předložené návrhy vyhodnotí pracovníci jednotlivých odborů městského úřadu a všechny, které splní pravidla participativního rozpočtu, postoupí do hlasování. V tom občané Jeseníku vyberou návrhy, které pak budou realizovány,“ vysvětlil místostarosta.

Projekty mohou předkládat všechny osoby starší 16 let se vztahem k Jeseníku, v termínu od 1. května do 30. června. Návrhy lze přihlásit elektronicky na https://tvorimejesenik.cz/tvorime-jesenik-2021/poslat-navrh nebo odevzdat vyplněný formulář v Informačním centru Katovna. Další informace jsou dostupné na webu www.tvorimejesenik.cz nebo na profilu https://www.facebook.com/tvorimejesenik