JESENÍK ŘEŠÍ OTÁZKU DOSTUPNÉHO DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ

04.05.2021
JESENÍK ŘEŠÍ OTÁZKU DOSTUPNÉHO DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ

Nabídka bydlení je však pro každé město zcela zásadní, a Jeseník chce být atraktivnějším místem pro život. Cílem města je pak zajistit dostupné bydlení pro své obyvatele. Stojíme před druhou změnou územního plánu, která by měla vytvořit příležitosti pro výstavbu...

„Dostupné družstevní bydlení je cenově přívětivé bydlení určené zejména pro rodiny, které mají potíže se získáním vlastního bydlení. Na byty budou moci dosáhnout pouze osoby s trvalým pobytem ve městě,“ uvedla Zdeňka Blišťanová, starostka města Jeseník. Členy družstva by měli být lidé, kteří nevlastní jinou nemovitost, plánují v bytě dlouhodobě žít a vzdají se možnosti byt pronajímat. Podmínky, za kterých je možno dosáhnout na družstevní bydlení ovlivní i město, a to jako jeden ze zakládajících členů družstva. „Samozřejmě nechceme, aby byly byty rozprodány jako investiční, ale aby sloužily našim občanům k trvalému bydlení. Proto jdeme cestou dostupného družstevního bydlení, kde pravidla družstva bude určovat město. To si stanoví, kdo se může stát družstevníkem, tedy kdo bude v domě bydlet,“ uvedl Tomáš Vlazlo, místostarosta města Jeseník.

Důležitost potřeby bydlení zejména u mladých lidí potvrdily také výsledky dotazníkového šetření Místní akční skupiny Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. Potřeba bydlet se ukázala jako priorita.

Lokalita vytipovaná pro dostupné družstevní bydlení je území navazující na sídliště Dukelská a 9. května, mezi ulicemi Dukelská a Vrchlického. Dle platného územního plánu je zde možné stavět bytové domy v otevřené zástavbě s maximální podlažností respektující výšku okolní zástavby. Výhodou je, že v této lokalitě je připravena veškerá technická infrastruktura.