OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ)

04.06.2021
OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ)

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. informují, že ve dnech od 7. do 9. června 2021 bude na ulici Lipovská prováděna obnovena cca 40 m vodovodu. Obnova bude provedena pomocí bezvýkopové technologie "berstlining", se startovacímí jámami na obou koncích řešeného úseku. V průběhu realizované obnovy nedojde k přerušení dodávky pitné vody. Celá lokalita bude zásobována provizorním způsobem. V místě stavby bude docházet k omezování dopravy.