PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ: CHODNÍK DO LÁZNÍ

10.06.2021
PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ: CHODNÍK DO LÁZNÍ

Priessnitzovy léčebné lázně jsou věhlasnou lázeňskou destinací, do které každoročně míří za čerstvým vzduchem a blahodárnou vodou desetitisíce návštěvníků a pacientů z celého světa. Podél stávající komunikace, která zpřístupňuje lázně Jeseník, však chybí chodník, který by umožnil bezpečný přístup a propojil město, lázně a všechny přilehlé záchytné a turistické body...

Město Jeseník zadalo vypracování studie proveditelnosti umístění chodníku pro pěší podél komunikace ulice Priessnitzova do lázní. Nová trasa je navržena od křižovatky s ulicí Alšova po začátek obytné zóny u křižovatky s ulicí Růžová. Zpřístupňuje i lokální zájmové body, jako např. památník obětem čarodějnických procesů nebo Géniův pramen. Celková délka navrhovaného chodníku je cca 1300 metrů. Na základě této studie bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. V současnosti byla podána žádost za účelem vydání povolení stavby. V průběhu projekční přípravy bylo nutné vypořádat celou řadu technických, urbanistických a majetkoprávních nesnází. Projekt je řešen maximálně ohleduplně k životnímu prostředí, kdy se počítá s maximální retencí a vsakováním dešťových vod i s bohatou náhradní výsadbou vzrostlé zeleně.