ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

07.09.2021
ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

Souhlas s přijetím finančního daru na obědy pro žáky. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ku MZK Jeseník. Výběr dodavatele na realizaci projektu chodník v ulici Lipovská. Sleva z nájmu společenského sálu a balkonu ve prospěch kurzu tance a společenského chování pro mládež. To a mnohem více včera schválili radní….

Rada města souhlasila s žádostí Základní školy Jeseník ohledně přijetí finančního daru určeného na obědy žákům základní školy. Projekt obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách. Finanční dar ve výši osmdesát tisíc korun poskytne společnost WOMEN FOR WOMEN o.p.s. s cílem podpořit patnáct až dvacet dětí. 

Radní souhlasili s vyhlášením výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Městského kulturního zařízení Jeseník. Pracovní poměr bude stanoven na dobu určitou, jakožto zástup za mateřskou dovolenou.

Radní schválili výběr dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci projektu revitalizace dalších úseků chodníků na ulici Lipovská, jejímž předmětem je také výměna obrubníků, oprava a doplnění laviček a košů. Počítá se také s řešením zeleně a výsadbou nové aleje. Předpokládané datum zahájení stavebních prací je stanoven na měsíc říjen 2021. Dokončení pak na jaře roku 2022.

Rada města schválila slevu z nájmu společenského sálu a balkónu v budově IPOS, a to ve prospěch plánovaného tanečního kurzu. Jedná se o dvanáct lekcí tance a jedna lekce stolování, které budou realizovány od poloviny září do poloviny listopadu letošního roku. Kurz tance a společenského chování pro mládež 2021 pořádá Městská kulturní zařízení Jeseník.