ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

06.10.2021
ZPRAVODAJSTVÍ Z RADY MĚSTA

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací z oblasti školství. Připojení multifunkčního hřiště s ledovou plochou na distribuční síť. Změna č. 2 Územního plánu města pro vymezení plochy pro bydlení v lokalitě ulice Kalvodova. To a mnohem více schválili v pondělí radní…

Radní vzali na vědomí rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací z oblasti školství za první pololetí roku 2021. Konkrétně se jednalo o rozbory hospodaření mateřských škol, základní školy, základní umělecké školy a Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA.

Práce na vybudování a provoz multifunkčního hřiště s ledovou plochou postupují. Rada města schválila smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční síti vysokého napětí.

Zastavovací studie ulice Kalvodova (spodní část bývalé lesní školky) postoupila do další fáze. Rada města pověřila Odbor stavebního úřadu a územního plánování zpracováním Návrhu na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Jeseník. Obsahem návrhu je vymezení plochy pro bydlení v lokalitě bývalé lesní školky na ulici Kalvodova. Územní studie podrobněji prověří možné využití plochy určené pro bydlení. Bude řešit rozparcelování pozemků, umístění veřejných prostranství a sítí technické infrastruktury.