PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ: HASIČSKÁ ZBROJNICE PRO DOBROVOLNÉ HASIČE

12.10.2021
PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ: HASIČSKÁ ZBROJNICE PRO DOBROVOLNÉ HASIČE

Myšlenkou výstavby nové hasičské zbrojnice pro Sbor a Jednotku dobrovolných hasičů se město Jeseník zabývá od roku 2017, kdy si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. Po dvou získaných dotacích a včerejším výběru dodavatele její výstavbě již nic nebrání. Dobrovolní hasiči by v nové moderní budově měli sídlit od příštího roku...

„Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jeseník má nezastupitelnou úlohu v požární ochraně. Nejenže se účastní výjezdů po boku profesionálů, navíc v době, kdy profesionální hasiči jsou na výjezdu, drží pohotovost. Je tedy nutné, abychom jim poskytli patřičné zázemí,“ uvedla starostka města Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Stávající plechová hala v areálu budov na ulici Tovární je ve zcela nevyhovujícím stavu. Nová moderní budova, jejíž výstavba se plánuje v lokalitě Zóny za Podjezdem, bude splňovat současné požadavky na výkon služby jednotky požární ochrany. V neposlední řadě je benefitem i snížení provozních nákladů, kterými jsou v současné době opravy a údržba stávajícího objektu zbrojnice nebo spotřeba energií.

Výstavba nové budovy bude dotačně podpořena. „V roce 2018 byla podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, kdy město z důvodu již vyčerpané alokace v první fázi nebylo podpořeno. O to příjemnější bylo zjištění, že poskytovatel dotace na sklonku roku 2020 doplnil alokaci výzvy a záměr výstavby nové zbrojnice, včetně zpevněných ploch, oplocení a přístupového chodníku s veřejným osvětlením podpořil,“ uvedl Jiří Uher, vedoucí odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník.

Nad rámec této dotace se podařilo ale získat i další dotaci, a to konkrétně z Ministerstva vnitra ČR. Celková finanční náročnost je vyčíslena na dvaadvacet milionů korun Kč, významnou část tak pokryjí dotační prostředky. V pondělí 11. října schválila Rada města Jeseníku uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Termín dokončení výstavby je plánován v roce 2022.