SCHVÁLENÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

10.11.2021
SCHVÁLENÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník na rok 2022 a vyhlášení dotačních programů schválilo zastupitelstvo města dne 4. listopadu 2021. Dotace pro rok 2022 budou poskytovány ve čtyřech oblastech. Určeny jsou na činnost nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy; kultury, vzdělávání a volného času; na činnost organizacím v sociální oblasti a ochrany životního prostředí...

Dotační politika města 2022
Město Jeseník poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený zpravidla veřejně prospěšný účel uvedený v  Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci vyhlášeného dotačního programu.

Dotace pro rok 2022 budou poskytovány ve 4 oblastech:

1. Sport a tělovýchova
1A) Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce 
1B) Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2022

2. Kultura, vzdělávání a volný čas
2A)
 Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce 
2B) Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit

3. Sociální služby a služby související, humanitární pomoc, zdravotnické služby
3A)
 Dotační program na podporu sociálních služeb 
3B) Individuální dotace na podporu v sociální oblasti

4. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
4) Individuální dotace na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje

Individuální žádosti budou přijímány v oblastech 2B, 3B a 4.

Zahájení příjmu žádostí: 13. prosince 2021
Ukončení příjmu žádostí:  11. ledna 2022 do 12.00 hodin