MILOSTIVÉ LÉTO

23.11.2021
MILOSTIVÉ LÉTO

Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Je to jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti. V rámci akce bude lidem, kteří spadli kvůli dluhům u státních institucí do exekuce, umožněno se z nich dostat pouze díky splacení původní jistiny a uhrazení 908,- Kč exekutorovi za uzavření exekuce. Jinými slovy, dlužníkům budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky či penále...

Pro koho je „milostivé léto“ určeno?

Pro ty, kteří mají soudní exekuci.

Není využitelné pro lidi, kteří mají daňovou, správní ani jiné exekuce, ani pro lidi, kteří nemají ještě dluh v exekuci. V překladu toto znamená, že dluh musí být vymáhán soukromým exekutorem (např. Jícha, Podkonický, Kubis atd.)

Milostivé léto nemohou využít ani lidé v insolvenci.

K jakým dluhům se bude milostivé léto vztahovat?

Oprávněným (ten komu člověk dluží) je veřejnoprávní subjekt, nebo firma většinově vlastněna veřejnoprávní institucí a zdravotní pojišťovny. Např.: Obec, kraj, stát, ČEZ, dopravní podniky, Česká televize, Český rozhlas, VZP, atd.

Kdy platí?

Tato jedinečná příležitost bude probíhat po dobu tří měsíců, a to od !!! 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022!!!

Když v rozmezí mezi 28.10.2021 a 28.1.2022 bude exekutorovi plně uhrazena jistina a 908 Kč na náklady, bude zbytek dluhu odpuštěn. Nezapočítávají se exekuční srážky z příjmů, pouze dobrovolné platby!

K jakýmkoli platbám před ani po daném období se nepřihlíží!

Co musíte udělat máte-li takovou exekuci?

Zjistit aktuálně nesplacenou jistinu dluhu zasláním doporučeného dopisu exekutorovi s žádostí o vyčíslení. Součástí dopisu by měly být informace, aby to exekutor poslal na email nebo datovou schránku, které budou v dopise uvedeny. Vzhledem k tomu, že platnost milostivého léta je časově omezená, není vhodné žádat o zaslání vyčíslení písemně. Odpověď exekutora by nemusela přijít včas! Zároveň dopisem bude dlužník exekutora informovat, že chce využít Milostivé léto. Se sepsáním žádosti Vám rádi pomůžeme v naší dluhové poradně Člověk v tísni, o.p.s., Gogolova 92/2, 790 01 Jeseník.

Následně poslat složenkou nebo složit na účet exekutora se všemi náležitostmi jako variabilní symbol atd. v daném rozmezí nesplacenou jistinu a 908 Kč na náklady. Ideálně až v listopadu a nejpozději začátkem ledna.

Pro více informací se lze rovněž obrátit na helplinku Člověka v tísni na telefonním čísle 770 600 800.

Kubišová Ladislava, DiS.

Insolvenční a dluhová poradkyně

Člověk v tísni, o.p.s.