OLEJ ZE SMAŽENÍ PATŘÍ DO SPECIÁLNÍHO KONTEJNERU

22.12.2021
OLEJ ZE SMAŽENÍ PATŘÍ DO SPECIÁLNÍHO KONTEJNERU

Značná část obyvatel města Jeseníku je již zvyklá třídit odpady. Dělení na papír, sklo a plasty už mnozí považují za samozřejmost. Ne zcela zažitá je však separace jedlých tuků a olejů. K tomu slouží speciální kontejnery, do kterých je možné vkládat použitý olej a tuk ze smažení, pečení a frizér...

Co sem určitě nepatří:

 • oleje ropného původu (motorové, převodové …)
 • oleje se zbytky jídel
 • jakékoli jiné odpady

Pro sběr použitých olejů a tuků je několik dobrých důvodů. Tím hlavím je, že zabráníte ucpání odpadů v domácnosti či dokonce celé kanalizační síti. Snížite náklady na likvidaci odpadu města a především umožníte jejich recyklaci. Použité jedlé tuky a oleje jsou po recyklaci hodnotnou surovinu pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového paliva.

Použité oleje a tuky nikdy nevylévejte do kanalizace, protože se zde postupně usazují a mohou způsobit úplnou neprůchodnost potrubí. 

Použité oleje a tuky slévejte do plastových lahví a před vhozením do nádoby řádně uzavřete. Nevhodné jsou skleněné obaly, které se mohou rozbít nebo krabičky s víčky, které se po vhození otevřou a obsah vyteče. Vhodné nejsou ani papírové obaly (např. krabice od mléka) – olej postupně prosákne ven.

Seznam ulic, kde se sběrné nádoby nacházejí:

 • Bezručova - autobusová zastávka sídliště Pod Chlumem
 • Křížkovského  - křižovatka s ulicí B. Němcové
 • Čechova - u č. p. 1245 (pod Rentou)
 • nám. Svobody - „U Dvou štírů“
 • Habrová - u základní školy
 • Husova - křižovatka s ul. Seifertova
 • Lipovská - vedle marketu COOP
 • Horská - u č. p. 1027
 • Vaškova - křižovatka s ulicí Dukelská
 • Zeyerova - u č. p. 654
 • Slunná - bývalá restaurace U slunka
 • Tyršova – panelový dům č. p. 1042 (za Hakem)
 • A samozřejmě můžete využívat oba sběrné dvory – Otakara Březiny a Lipovská.

Děkujeme Vám za spolupráci při recyklaci odpadů.