AKTIVITY MALTÉZSKÉ POMOCI V JESENÍKU

17.01.2022
AKTIVITY MALTÉZSKÉ POMOCI V JESENÍKU

Zástupci Maltézské pomoci dnes navštívili starostku města, aby informovali o aktivitách a dobrovolnické činnosti této neziskové organizace. Maltézská pomoc působí v Jeseníku už více jak osm let a sdružuje dobrovolníky, kteří věnují část svého volného času, aby pomáhali jiným...

V roce 2020 byla činnost rozšířena o poskytování sociální služby osobní asistence. Jedná se o sociální službu poskytovanou v domácnostech klientů. Určená je dětem, dospělým osobám a seniorům se speciálními potřebami nebo zdravotními omezeními při mnoha každodenních činnostech. „Naše asistentky jsou k dispozici zájemcům z Jeseníku a blízkého okolí, jako Česká Ves, Lipová Lázně a Bělá pod Pradědem, a to dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,“ uvedla Jana Lacmanová, koordinátorka služby Osobní asistence.

Asistence při řadě činností

Pomoc nabízí s rutinními činnostmi, jako je osobní hygiena, příprava jídla, oblékání, přesun na invalidní vozík či s nácvikem chůze. Vypomohou také se zajištěním chodu domácnosti i s jejím úklidem, stejně jako zařídí nákup nebo doprovod k lékaři či na procházku. „Uděláme vše pro to, aby mohli klienti a jejich blízcí trávit čas smysluplně a podle svých přání,“ uvedla koordinátorka.

V roce 2021 bylo poskytnuto 4 609 hodin přímé péče v domácnostech klientů, a to během 3 500 setkání.

„Během roku činnosti osobní asistence jsme navázali úzkou spolupráci s terénní pečovatelskou službou v Jeseníku, jejímž zřizovatelem je město Jeseník. I díky tomu můžeme prostřednictvím osobní asistence poskytovat klientům svou pomoc v místech a časech, kde pečovatelské služby nemají dostatečné kapacity nebo jsou limitovány provozní dobou,“ dodala koordinátorka.

Posláním Osobní asistence je pomáhat klientovi s činnostmi, které nemůže vykonávat samostatně, a to na místě a v čase, který si klient sám vybere. Cílem služby je podpora soběstačnosti a samostatnosti klienta, jeho důstojný způsob života a udržování kontaktu s okolím. Služba je určena dětem, dospělým a seniorům z Jeseníku a blízkého okolí, kteří mají sníženou soběstačnost a přejí si zůstat v domácím prostředí.

Kde Maltézská pomoc sídlí? Fučíkova 128, Jeseník

Otevřeno mají: pondělí 10.00 – 12.00 a středa 15.00 – 17.00. Poskytování služby je domlouváno individuálně dle potřeb.

Přímý kontakt: Mgr. Jana Lacmanová, koordinátorka služby Osobní asistence: 734 427 764; jana.lacmanova@maltezskapomoc.cz.

Maltézská pomoc, o. p. s. je nezisková humanitární organizace zřizovaná Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů. Na území České republiky působí od roku 2002. Hlavní náplní její činnosti je poskytování dobročinných služeb potřebným, především seniorům, zdravotně postiženým a rodinám na okraji společnosti. Více se o Maltézské pomoci dozvíte zde.