HAVÁRIE VODOVODU NA ULICI LIPOVSKÁ

18.01.2022
HAVÁRIE VODOVODU NA ULICI LIPOVSKÁ

Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. informují, že dnes 18. ledna zahajují práce na opravě prasklého vodovodního řadu na ulici Lipovská u domu č.p. 129. Výkop bude prováděn prozatím ručně v chodníku. V prostoru se budou pohybovat servisní vozidla. Chodci jsou pomocí značení vyzváni přejití na protější chodník u nejbližších přechodů pro chodce.  Dočasně bude přerušena dodávka vody do několika přilehlých domů, které již byly informovány. Omlouváme se všem za způsobené komplikace.