INFORMACE Z RADY

25.01.2022
INFORMACE Z RADY

SVČ DUHA bude mít nový včelín. Jesenické toulky městem budou obnoveny. Pramen U Vousáče bude opět pramenem. Jeseník začne plánovat městskou mobilitu. Společenství vlastníků si vypůjčil pozemek kolem domu. Městská policie Jeseník má plán prevence kriminality. To a mnohem více včera schválili radní…

Rada města udělila SVČ DUHA souhlas s použitím finančním prostředků z investičního fondu na úhradu architektonické studie a dokumentace pro projekt nového včelína. Jedná se o výstavbu výukového včelína s technickým zázemím, kde budou realizovány ekologické výukové programy. Určené nejen pro školy, ale i veřejnost.

Radní schválili podání dotace na projekt Jesenické toulky. Jedná se o společný česko-polský projekt, který pomocí dvou okruhů přiblíží návštěvníkovi historii města a jeho zajímavá místa. Jeden okruh propojuje centrum města se Smetanovými sady a druhý centrum města s lázněmi. V plánu je obnova cedulí a některá nová zastavení, vydání brožury ve třech jazykových mutacích a vytvoření webové stránky k těmto trasám.

Dotace bude podána také na obnovu pramene U Vousáče. Tento pramen s bohatou historií, původně byl věnován císaři Františkovi Josefovi I., již jako pramen nefunguje. Důvodem je přerušený přívod vody. Obnova pramene tak zajistí nejen přítok vody, ale i úpravu jeho okolí. V Jeseníku tak vznikne další příjemné místo k odpočinku.

Radní schválili zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Plán udržitelné městské mobility města Jeseník“. Hlavním cílem tohoto projektu je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě. Největší měrou se tento projekt zaměří na pěší a cyklo dopravu. Plán udržitelné městské mobility, tzv. PUMM, je strategický dokument, jehož cílem je zlepšit dopravu a život ve městě.

Obyvatelé domu na Habrově ulici, který prošel v nedávné době revitalizací, si přilehlý pás pozemku kolem domu upravili vysázením květin a nízkých keříků. O vysazené rostliny se starají převážně starší lidé, kteří nemají vlastní zahrádku. Radní jim toto zahradničení posvětili vypůjčením pozemku.

Radní schválili městské policii plán prevence kriminality na rok 2022. Obsahem je například přednášková činnost v mateřských školách a na základní škole; organizování vzdělávacích akcí, her a soutěží; dopravní výchova; besedy se seniory; podpora projektu Asistenti prevence kriminality atd.