BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA PŘEJEZDECH

14.07.2022
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA PŘEJEZDECH

Neriskuj život, drž se dál od kolejí! Platí to nejen v létě. Chvíle nepozornosti, špatné rozhodnutí nebo hazard. To jsou nejčastější důvody střetů na železničních přejezdech. V drtivé většině případů za nimi stojí řidiči, chybují ale i chodci nebo cyklisté. Připomínat si pravidla bezpečného chování na přejezdech či v jejich těsné blízkosti je prospěšné stále...

Ve snaze upozornit na často tragické následky těchto zbytečných nehod se Správa železnic tradičně připojila k Mezinárodnímu dni bezpečnosti na železničních přejezdech ILCAD 2022. „Železniční přejezdy jsou bezpečné, pokud se na nich jejich uživatelé chovají správně. Ke střetům vlaků s hazardujícími řidiči však stále dochází, v průměru každý druhý den. Správa železnic proto využívá jakékoli možnosti, jak na nutnou obezřetnost a dodržování pravidel upozornit. Kdyby se nám díky této kampani podařilo zachránit byť jediný život, bude to mít smysl,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Správy železnic investuje do modernizace a zvýšení zabezpečení železničních přejezdů jednotky miliard korun ročně, což se projevuje i v počtu nehod na přejezdech. Vzorovým byl rok 2020, kdy došlo k nejméně střetům vlaků a silničních vozidel od roku 2003, tedy od vzniku dnešní Správy železnic. Loni se počet nehod sice nepatrně zvýšil, zemřelo ale při nich téměř o třetinu méně lidí než v předešlém roce.

V žebříčku viníků stojí na první příčce řidiči osobních automobilů. Z 62 střetů, které letos prozatím evidujeme, stáli za 44 nehodami.

V letošním roce se plánuje opravit a zmodernizovat celkem 150 přejezdů. Závorami by se přitom mělo vybavit 125 z nich. Aktuálně je na tyto účely vyčleněná částka 2,4 miliardy korun.

Na seznamu přejezdů určených k modernizaci jsou úrovňová křížení se všemi typy pozemních komunikací. V loňském roce prošlo úpravou celkem 186 přejezdů. 

A jaká jsou pravidla bezpečné železnice? V blízkosti přejezdu je především nutné plně se věnovat řízení vozidla a pohybovat se velmi obezřetně. Na samotném křížení je třeba se řádně rozhlédnout. Vždy se musí respektovat výstražná signalizace, zakázáno je překonávat koleje mimo vyznačené přejezdy či přechody.

Zdroj: TZ Správa železnic