PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

19.09.2022
PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Ze závažných (zejména zdravotních) důvodů si může volič požádat městský úřad o hlasování mimo volební místnost. Stejná možnost platí i v den konání voleb, kdy může volič požádat přímo okrskovou volební komisi. Žádat lze pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Kontakt na pracovníka městského úřadu, u kterého lze žádat a další informace týkající se voleb, naleznete zde.