MĚSTO ZÍSKALO ODMĚNU Z MOTIVAČNÍHO PROGRAMU

19.10.2022
MĚSTO ZÍSKALO ODMĚNU Z MOTIVAČNÍHO PROGRAMU

Město Jeseník získalo odměnu z motivačního programu společnosti Elektrowin a.s. ve výši 50.000 Kč na pořízení kamerového systému sběrného dvora v areálu Technických služeb Jeseník a.s., kde se nachází sběrné místo zpětného odběru elektrozařízení....

Účelem motivačního programu je přispět na zabezpečení odpadních elektrozařízení na místě zpětného odběru, aby bylo zabráněno přístupu neoprávněných osob, poškození a krádežím odpadních elektrozařízení nebo jejich součástí.