ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

17.11.2022
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 24. listopadu v 15.00 se v zasedací místnosti budovy IPOS uskuteční první zasedání zastupitelstva města. Na programu bude Projekt Toulky pohraničím; Dotace z rozpočtu města na rok 2023; Revitalizace budovy bývalé služebny městské policie - pro zřízení dětské skupiny; Akční plán rozvoje města; Veřejné zakázky…

Program jednání:

 1. Složení slibu zastupitele a volba pracovních komisí
 2. Schválení programu jednání
 3. Zápis z 1. zasedání finančního výboru ze dne 15.11.2022
 4. Veřejné zakázky
 5. Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny
 6. Změna rozpočtu města na rok 2022
 7. Mezitímní účetní závěrka města za období 1-9/2022
 8. Dotace z rozpočtu města na rok 2023
 9. Projekt Toulky pohraničím
 10. Akční plán rozvoje města na období 11/2022-11/2023
 11. Určený zastupitel pro pořizování územně plánovací dokumentace města Jeseník
 12. Prodej stavebních pozemků v k.ú. Seč u Jeseníka, ul. Strmá
 13. Prodloužení termínu k dokončení stavby na pozemku parc. č. 1313/44, k.ú. Bukovice u Jeseníka, lokalita „Za Podjezdem“
 14. Prodej spoluvlastnického podílu 1/9 z celku nemovitostí v k.ú. Dolní Fořt
 15. Prodej bývalé kotelny Husova čp. 1124, ul. Seifertova
 16. Prodej částí pozemku parc. č. 2406/1 v k.ú. Jeseník, ul. Lipovská
 17. Různé

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejně přístupná.

Přímý přenos lze sledovat na YouTube města.