TOPOLY NA POŠTOVNÍ JSOU RIZIKOVÉ

30.11.2022
TOPOLY NA POŠTOVNÍ JSOU RIZIKOVÉ

Výsledky tahových zkoušek odhalily zhoršený zdravotní stav stromů na ulici Poštovní. Kořeny vystupující nad povrch vykazují výrazné snížení pevnosti. Ovlivněna je tak stabilita topolů. Vzhledem k tomu, že se nacházejí na vysoce frekventovaném místě, budou skáceny...

Stáří stromů je odhadováno na téměř 60 let. “Topoly kanadské jsou rychle rostoucí, krátkověké dřeviny, které dosahují dospělosti již ve 40 letech. V zastavěném území města je doba dožití významně kratší než ve volné krajině, už ve fázi dospělosti dochází ke křehnutí dřeva a následně k odlamování větví a celkovému chřadnutí,” uvedla vedoucí odboru životního prostředí Regina Weiserová.  

Čtyři dospělé stromy výrazně zhoršeného zdravotního stavu bezprostředně sousedí s parkem a rušnou komunikací. Vzhledem k možnému ohrožení řidičů, obyvatelů okolních obytných domů a chodců, se město na základě odborného stanoviska znalce z ústavu Mendelovy univerzity rozhodlo pro jejich odstranění a nahrazení jinou, vhodnější výsadbou.  

Termín kácení je stanoven na 6. až 7. prosince. V tyto dny dojde k úplné uzavírce průjezdu po ulici Poštovní (přímo před topoly) od 8.00 do 16.00. Omlouváme se za komplikace.