Z ULIC MĚSTA MIZÍ VRAKY I AUTA BEZ TECHNICKÉ

08.03.2022
Z ULIC MĚSTA MIZÍ VRAKY I AUTA BEZ TECHNICKÉ

V loňském roce začalo město ve spolupráci s městskou policií odstraňovat z jesenických ulic autovraky. Do současné doby jich zmizelo celkem devatenáct. Nepojízdná nebo odstavená auta již neblokující parkovací místa. Odtah a veškeré další náklady hradí provozovatel… 

„Město Jeseník ve spolupráci s městskou policií zjistí vlastníka nebo provozovatele vozidla a vyzve ho k jeho odstranění. Pokud do šedesáti dnů nezareaguje je vůz odtažen do areálu technických služeb. Veškeré náklady jsou na něm vymáhány prostřednictvím oddělením majetku. Nevyzvednuté autovraky může město prodat ve veřejné dražbě,“ uvedl místostarosta města Václav Urban. 

Likvidací autovraků se v Jeseníku intenzivně zabývá především městská policie. „Loni se nám podařilo nechat odstranit z ulic města přibližně devatenáct autovraků. Zbytečně zabírají parkovací místa rezidentům, ohrožují životní prostředí únikem nebezpečných látek a hyzdí vzhled veřejného prostranství," vysvětluje ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný. 

Dle zákona o pozemních komunikacích je za vrak považováno vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích nebo které není možné identifikovat, například chybí registrační značka či VIN. Vrakem je také vozidlo, jehož technická kontrola je propadlá více než šest měsíců. 

Autovraky mohou strážníkům nahlásit i občané, a to na bezplatné telefonní lince 156.