VÝSTAVBA REJVÍZSKÉHO MOSTU UZAVŘE SILNICE

10.10.2017
VÝSTAVBA REJVÍZSKÉHO MOSTU UZAVŘE SILNICE

Od příštího týdne potrápí řidiče úplné uzavírky silnic, a to v lokalitě ulic Šumperská a Rejvízská. 

Vzhledem k výstavbě nového Rejvízského mostu, jeho napojení na silnici č. I/44 ul. Šumperská a rekonstrukce povrchu uvedené komunikace dojde k úplné uzavírce této komunikace od křižovatky se silnicí I/60 (u čerpací stanice MOL) po starý kamenný most, a to v termínu od 16. do 25. října. Důvodem úplné uzavírky je urychlení prací na opravě povrchu a šířkové omezení komunikace. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/60 od čerpací stanice dále okolo stanice HZS ul. U Bělidla, ul. Denisova, Jaroslava Ježka, po silnici č. III/45319 ul. Lipovská, nám. Svobody a 28. října s napojením dále na sil. I/44.

V příštím týdnu dojde k uzavření také silnice II/453 v ul. Rejvízská od betonového mostu po ul. Slunnou. Tato uzavírka je plánovaná do 16.  listopadu. Důvodem této uzavírky je výstavba opěrných zdí, které musí být vzhledem ke zjištěnému stavu kompletně zrekonstruovány. Tato rekonstrukce zasahuje až do komunikace. Proto je nutné k urychlení prací a brzkému uvolnění této komunikace provádět rekonstrukci za úplného uzavření komunikace. Objízdná trasa bude vedena při uzavírce silnice I/44 po stejné trase objížďky této komunikace. Pro rezidenty z Bukovic a Dětřichova a vozidla zásobování oblasti do 3,5 t bude objízdná trasa vedena po ulici Slunná. Provoz na Slunné ulici bude řízen semafory. Ostatní vozidla směřující na Rejvíz a Zlaté Hory budou vedeny po objízdné trase po silnici I/44 přes Mikulovice, dále po II/457 do Zlatých Hor.

Soubory ke stažení