OBNOVA MLOČÍHO PRAMENE

05.04.2018
OBNOVA MLOČÍHO PRAMENE

Mločí pramen v Jeseníku se letos dočká renovace. Práce na jeho obnově, jež budou probíhat postupně od konce dubna, skončí během léta. Akci financuje město Jeseník, které ze svého rozpočtu zaplatí necelých padesát tisíc korun.

„V letošním roce uplyne 120 let od vzniku Mločího pramene, proto se město rozhodlo pro jeho obnovu. V minulosti ho lidé znali jako Ursprung Quelle, pramen nesl jméno tehdejšího starosty města Josefa Ursprunga. Po druhé světové válce došlo k přejmenování této památky na Mločí pramen,“ uvedl vedoucí oddělení cestovního ruchu města Jeseník Jan Mrosek. Jak dále poznamenal, pramen prošel opravou v roce 2001. „Mohyla pramene byla ale pouze zakonzervována betonem v jeho neuspokojivé podobě a na původní desce se objevil název pramene, který se dokonce nevešel ani do původní desky. Navíc, přívod vody nebyl obnoven,“ popsal minulou opravu Lukáš Abt, který bude provádět renovaci Mločího pramene. „Ta bude spočívat v celkové přestavbě mohyly v původním duchu, to znamená, že dojde k odstranění spárování a kameny budou skládány nasucho, bez pojiv,“ vysvětlil Lukáš Abt. Zároveň bude pramen napojen na vodu z nedaleké jímky a deska po přetesání získá autentičtější písmo. Během renovace tohoto místa se počítá také s úpravou bezprostředního okolí.

Josef Ursprung, podle něhož byl pramen původně pojmenován, zastával funkci starosty města v letech 1897 až 1907. Zasloužil se o obnovu vodovodu, který slouží městu Jeseník dodnes a výstavbu kanalizace.

Další fotografie
hlavní_část_mohyly.jpg