UZAVÍRKA SILNICE

26. 07. 2018
UZAVÍRKA SILNICE

Odbor dopravy a silničního hospodářství informuje o uzavírce  silnice II/455, Písečná-Velké Kunětice, 1. etapa (sil. II/455) Písečná – Supíkovice, 2. etapa most v dolní část obce Supíkovice. První etapa proběhne od 30.7. do 12.8.2018, 2. etapa od 13.8. do 31.10.2018. Důvodem je realizace stavby „Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“.

Objízdná trasa je vedena po silnicích I/44 do obce Mikulovice, dále po II/457 a II/455 Supíkovice a zpět obousměrně. Pro vozidla BUS je vedena trasa po III/4551 do Nové Vsi a dále pak po MK z Nové Vsi kolem letiště na silnici II/457.

V příloze jsou uvedeny výlukové jízdní řády autobusového dopravce a rozhodnutí o uzavírce.

Jiří Toman, odbor dopravy a silničního hospodářství

Soubory ke stažení